Brandbeveiliging:

brandbeveiligingVeiligheid is in onze maatschappij een groot goed. De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar als er brand uitbreekt is de schade zeer groot. Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als zij te laat worden gealarmeerd, of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten. Daarom treffen huiseigenaren, bedrijven en de overheid veel maatregelen om zich te beschermen tegen brand. Voorkomen is veel beter en goedkoper dan blussen.


Veiligheid kun je verhogen door technische maatregelen te treffen, zoals goedwerkende ontruiming en of branddetectie, kleine blusapparaten, maar ook door veiligheid te organiseren. Denk aan het veiligstellen van vluchtroutes, het niet opstapelen van brandbare spullen aan de gevel en het dichthouden van branddeuren.


Wij nemen de zorg voor u uit de handen en verzorgen het gehele traject van opstellen van een PVE tot aan certificatie.


Wij kunnen u van dienst zijn met:
Conform de NEN 2575
-Ontruimingsinstallaties
-Brandmeldinstallaties
-Detectie voor woningen
-Aspiratie systemen
-Co2 / LPG detectie


Conform de NEN 2535
-Opstellen van PVE's
-Verzorging certificatie